programátorské práce

Identifikačné číslo : 0072021
12. januára 2021

Dodávateľ:

Meno : eSOLUTIONS s.r.o.
Adresa : Viedenská 7,Košice
IČO : 36597767
Zmluva :
Cena s DPH : 672 €
Podpis : Bc. Hedviga Machayová, MBA - generálna riaditeľka