školenia Balík MS Office

Identifikačné číslo : 1212020
6. októbra 2020

Dodávateľ:

Meno : UPJŠ
Adresa : Šrobárová 2,Košice
IČO : 00397768
Zmluva :
Cena s DPH : 151,20 €
Podpis : Bc. Hedviga Machayová, MBA - generálna riaditeľka