telekomunik.služby 12/2020

Identifikačné číslo : 4500049382
11. januára 2021

Dodávateľ:

Meno : Slovak Telekom
Adresa : Bajkalská 28
IČO : 35763469
Zmluva : NIP/2020/02
Cena s DPH : 59,44 €
Podpis : Bc. Hedviga Machayová, MBA - generálna riaditeľka