Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce vydal v súvislosti s organizáciou tematického dňa Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) zborník, ktorý obsahuje program podujatia, prezentácie slovenských aj  zahraničných zástupcov inšpekcie práce, Inštitútu pre výskum práce a rodiny, sociálnych partnerov, Kliniky pracovného lekárstva, zástupkyne firmy TNT Express Worldwide – víťaza národného kola súťaže EU-OSHA na podporu kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie, abstrakty prezentácií a otázky dotazníka tematického dňa. Sumár odpovedí dotazníka je v prvej prezentácii.
Tematický deň sa uskutočnil 9. novembra 2016 v Hornom Smokovci v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.
Vzhľadom na to, že podujatie bolo s medzinárodnou účasťou a bolo tlmočené aj do slovenského jazyka, je zborník k dispozícii len v oficiálnej anglickej jazykovej verzii.

Prílohy