Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) predstavila novú kampaň na rok 2018 – 2019: „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“. Do celoeurópskej kampane, ktorá bola oficiálne otvorená 24. apríla 2018 sa zapojilo viac ako 30 európskych krajín. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s chemickými látkami, šíriť dobrú prax a ponúknuť zdroje na účinnú kontrolu nebezpečných chemických látok na pracoviskách.

Národný inšpektorát práce, patriaci pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý pôsobí ako národné kontaktné miesto agentúry EU-OSHA, Vás srdečne pozýva na odborný seminár ktorý sa uskutoční o 8:30 dňa 19. júna 2019 v hoteli Saffron, Radlinského 27, 811 07 Bratislava

Cieľom seminára je informovať zástupcov národnej siete, autorizovaných bezpečnostných technikov a odbornú verejnosť o cieľoch a náplni kampane 2018 – 2019, ozrejmiť úlohu a princípy chemickej legislatívy v oblasti prevencie a regulácie nebezpečných chemických látok na pracoviskách a poukázať na konkrétne prínosy dobrej praxe, ale aj riziká vyplývajúce z nedostatočnej kontroly nebezpečných chemických látok. Tieto riziká môžu mať devastačné následky nielen na zamestnanca a zamestnávateľa, ale v prípade horľavých a toxických látok aj pre celú spoločnosť a životné prostredie.

Informácie týkajúce sa logistiky a organizácie seminára: events@ceuconsulting.com, tel.: +421 2 4444 1096

Informácie o kampani: Národné kontaktné miesto EU-OSHA: Ladislav Kerekeš, Národný inšpektorát práce, email: Ladislav.Kerekes@ip.gov.sk, tel.: + 055 79 79 940, www.ip.gov.sk

Prosíme Vás o potvrdenie účasti do 14. júna 2019 prostredníctvom registračného formulára tu. (alebo vložte do Vášho prehliadača:https://forms.gle/ZFJAwccpRZ3GoVfD9)

 Tešíme sa na naše spoločné stretnutie!

V prílohe nájdete program a pozvanie na seminár, ktorý je organizovaný z finančných prostriedkov EU-OSHA a pre účastníkov seminára bezplatný.

Vo Vašom záujme sa zaregistrujte čím skôr, nakoľko počet účastníkov je limitovaný.