Preskočiť na obsah

Takmer sto účastníkov, profesionálov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci z malých, stredných ale i veľkých podnikov, z nemocníc, univerzít, ale aj inšpektorátov práce z Bratislavy a Trenčína, sa zišlo na seminári organizovanom Národným kontaktným miestom EU-OSHA na Slovensku. Seminár sa konal 19. júna 2019 v bratislavskom hoteli Saffron v rámci kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky.

Počas podujatia sa účastníci mali možnosť viac do hĺbky oboznámiť nielen s aktivitami Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ale aj s praktickými informáciami a poznatkami z oblasti legislatívny upravujúcej nakladanie s nebezpečnými chemickými látkami a rizikami, ktoré tieto substancie predstavujú pre zdravie zamestnancov na pracoviskách.

Okrem iných na seminári vystúpila zástupkyňa Inštitútu pre výskum práce a rodiny Mgr. Miroslava Kordošová s prezentáciou na tému používania vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov. Zástupkyňa partnerskej siete európskych podnikov EEN Mgr. Mária Radvanská zas účastníkom akcie priblížila ako možno zamestnancov aj zamestnávateľov zábavnou formou motivovať v snahe zlepšiť úroveň BOZP na pracoviskách.

Odborníčka pre oblasť chémie Ing. Daniela Gecelovská, PhD. z Národného inšpektorátu práce zoznámila poslucháčov s novinkami v oblasti chemickej legislatívy. Mimoriadny záujem vzbudili najmä príklady z praxe, ktoré si pre nich pripravila. Záver seminára patril Ing. Jánovi Trckovi, vedúcemu oddelenia medzinárodných vzťahov a komunikácie z Národného inšpektorátu práce. Predstavil najnovšie aktivity NIP vo vzťahu k potrebe lepšej komunikácie ohľadom tém týkajúcich sa BOZP a úlohy EU-OSHA, jej kampaní Zdravé pracoviská a implementácii medzinárodných poznatkov na slovenské podmienky.

Najbližší seminár na podporu kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky v spolupráci s  partnermi z EEN organizuje Národný inšpektorát práce, ktorý je Národným kontaktným miestom EU-OSHA, na jeseň 2019 v Prešove.