Vyberte svoj inšpektorát

Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Tip na nelegálne zamestnávanie

Máte informácie o tom, že niekde vo vašom okolí sa porušuje zákaz nelegálneho zamestnávania? Dajte nám TIP. Pre účinný boj s nelegálnym zamestnávaním je žiaduce, aby ste zadali tieto údaje, pokiaľ sú vám známe:

Ručná manipulácia s bremenami v doprave

Ručná manipulácia s bremenami znamená každú činnosť, ktorá zahŕňa prepravu alebo podopieranie bremena jedným alebo viacerými zamestnancami. Európsky prieskum odhalil, že 36,8% zamestnancov zamestnaných v odvetví dopravy sa sťažuje na problémy s chrbticou. Vzhľadom na to, že ručnú manipuláciu s bremenami vykonáva takmer každý ...čítať ďalej

Ručná manipulácia s bremenami v zdravotníctve

Ručná manipulácia s bremenami znamená každú činnosť, ktorá zahŕňa prepravu alebo podopieranie bremena jedným alebo viacerými zamestnancami. Európsky prieskum odhalil, že 32,5% zamestnancov zamestnaných v odvetví zdravotnej starostlivosti sa sťažuje na problémy s chrbticou. Brožúra pre oblasť zdravotnej starostlivosti obsahuje užitočné informácie o možnostiach, ktoré ...čítať ďalej

Povedzme NIE obchodovaniu s ľuďmi!

Z dostupných štatistických výstupov a zozbieraných informácií k identifikovaným obetiam vyplýva, že SR je nielen zdrojovou krajinou obetí obchodovania s ľuďmi, ale vo zvýšenej miere už aj krajinou cieľovou a tranzitnou. Identifikované obete sú na území SR náborované páchateľmi, ktorí sú občanmi SR a následne ...čítať ďalej

Kontrola pevne inštalovaných pracovných prostriedkov a skúšky tvárniacich strojov

Na základe problémov v aplikačnej praxi v súvislosti s kontrolou pevne inštalovaných pracovných prostriedkov a skúškami tvárniacich strojov, Národný inšpektorát práce a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydáva nasledovné stanovisko. Kontrola pevne inštalovaných pracovných prostriedkov V zmysle § 5 ods. 1 nariadenia vlády ...čítať ďalej

Všeobecné informácie

Všeobecné informácie pre kovoobrábacie, drevoobrábacie,  tvárniace, ostatné a špeciálne stroje a zariadenia, ručné mechanické a elektrické náradie ovládacie a kontrolné prvky pracovného prostriedku musia byť viditeľné, identifikovateľné a primerane označené, pracovný prostriedok sa môže uviesť do chodu len úmyselnou činnosťou. ak sa pracovný prostriedok ...čítať ďalej

Uchádzate sa o zamestnanie a máte viac ako 50 rokov?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2019 publikovalo výsledky výskumnej úlohy pod názvom: Uplatnenie a podpora starších občanov na trhu práce. Etapa: Prieskum aktivít, prekážok a záujmu o prácu u starších uchádzačov ...čítať ďalej

Skončenie pracovného pomeru. A dôvod?

Rozhodli ste sa zmeniť zamestnanie? Alebo zamestnávateľ rozhodol o ukončení vášho pracovného pomeru? Je to pre vás „len“ zmena alebo šok? Ak práve prežívate druhú situáciu, radi by sme vám dali do pozornosti publikáciu s množstvom užitočných informácií, ktoré pre vás spracoval autorský ...čítať ďalej