Zamestnankyňa Národného inšpektorátu práce získala významné rezortné ocenenie

Vedúca právneho oddelenia Národného inšpektorátu práce (NIP) Alena Mirossayová si striebornú medailu prebrala z rúk samotného ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, Jána Richtera. Naša kolegyňa bola ocenená za vynikajúce výsledky a dlhoročnú úspešnú prácu v oblasti inšpekcie práce, zameranú predovšetkým na legislatívnu a správno-právnu ...čítať ďalej

Národný inšpektorát práce predstavuje „Plán hlavných úloh na rok 2018“

Ich zameranie bude orientované na dodržiavanie právnych a ostatných predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave, či dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov. Na rok 2018 máme naplánovaných týchto 18 hlavných úloh, ...čítať ďalej