Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia otvorila novú kampaň na rok 2018 – 2019

Európska komisia a Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) v spolupráci s bulharským predsedníctvom EÚ odštartovali novú kampaň zameranú na zvyšovanie povedomia o kľúčových témach BOZP. Do celoeurópskej kampane s názvom “Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky”, ktorá bola oficiálne otvorená 24. apríla ...čítať ďalej

Zamestnankyňa Národného inšpektorátu práce získala významné rezortné ocenenie

Vedúca právneho oddelenia Národného inšpektorátu práce (NIP) Alena Mirossayová si striebornú medailu prebrala z rúk samotného ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, Jána Richtera. Naša kolegyňa bola ocenená za vynikajúce výsledky a dlhoročnú úspešnú prácu v oblasti inšpekcie práce, zameranú predovšetkým na legislatívnu a správno-právnu ...čítať ďalej

Národný inšpektorát práce predstavuje „Plán hlavných úloh na rok 2018“

Ich zameranie bude orientované na dodržiavanie právnych a ostatných predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave, či dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov. Na rok 2018 máme naplánovaných týchto 18 hlavných úloh, ...čítať ďalej