Aktualizácia RES SR v mesiaci august

Identifikačné číslo : 202000392
21. augusta 2020

Dodávateľ:

Meno : Infostat
Adresa : Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
IČO : 00003964
Cena s DPH : 32,27 €
Objednávka :
Zmluva : NIP/2009/18