Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce vydal v rámci kampane Pracuj legálne – Pracuj bezpečne dva informačné letáky, ktoré obsahujú základné informácie z predmetných oblastí v prehľadnej a pútavej forme. Letáky sú z dôvodu stále väčšieho nárastu zamestnancov zo zahraničia na území Slovenskej republiky vydané aj v rôznych jazykových verziách. V prílohe vo formáte PDF nájdete leták Pracuj bezpečne v slovenčine a angličtine a leták Pracuj legálne v slovenčine, angličtine, srbčine a ukrajinčine. Zároveň si môžete predmetné letáky prezerať online po kliknutí na tento odkaz.