Objednávka Popis Evidované
4500041333 nákup potravín ML 15.03.19
0412019 nákup náplní do tlačiarní 14.03.19
4500041267 nákup potraviny ML 13.03.19
0402019 preklad dokumentov zo SJ do 5 jazykov 11.03.19
0392019 vykonanie preventívnej protipožiarnej prehliadky ŠS Huty 11.03.19
0382019 školenie Balík MS Office 11.03.19
4500041237 poistenie prepravovaných osôb 11.03.19
4500041235 havarijné poistenie 11.03.19
0372019 vyhotovenie kožených puzdier na služob.preukazy 07.03.19
0362019 tlač hlavičkového papiera 06.03.19