Preskočiť na obsah
Objednávka Popis Evidované
1072021 serv.prehliadky, STK EK, opravy služobných motorov.vozidiel 20.07.21
1062021 oprava tlačiarne 15.07.21
1052021 nákup TV do ML 15.07.21
4500051269 elektr. energia – vonkajšie osvetlenie ML 1.polrok 15.07.21
4500051264 nákup potravín ML 14.07.21
4500051263 havarijné poistenie služob.motorov.vozidla 14.07.21
4500051257 PZ poistenie služob.motorov.vozidla 13.07.21
4500051254 havarijné poistenie služob.motorov.vozidla 13.07.21
1042021 vykonanie prevent.protipožiarnej prehliadky a školenie OPP 12.07.21
1032021 nákup elektro a VT, príslušenstvo 12.07.21