Objednávka Popis Evidované
0052021 tlač hlavič.papiera 12.01.21
0042021 pranie a žehlenie prádla ŠS Huty 12.01.21
0032021 nákup kancel.potrieb 12.01.21
0022021 nákup náplní do tlačiarní 12.01.21
0012021 nákup xerografický papier 12.01.21
4500049382 telekomunik.služby 12/2020 11.01.21
4500049375 internetové služby IV.Q 2020 ŠS Huty 11.01.21
4500049374 mobilné stanice 12/2020 11.01.21
4500049373 internetové služby 12/2020 11.01.21
4500049369 servisné práce za 12/2020 07.01.21