Objednávka Popis Evidované
1172020 servisná prehl.služob.motorového vozidla 05.10.20
1162020 kurz AJ pre zamestnancov 05.10.20
1152020 kontrola a skúška hasiacich prístojov, požiar.vodovodu,tlak.hadice ŠS Huty 01.10.20
4500047825 nákup potraviny ML 30.09.20
4500047823 nákup potraviny ML 30.09.20
4500047822 nákup potraviny ML 30.09.20
4500047819 nákup potraviny ML 30.09.20
4500047818 nákup potraviny ML 30.09.20
4500047817 nákup potraviny ML 29.09.20
1142020 darčekové kazety 28.09.20