Objednávka Popis Evidované
4500041171 nákup potravín ML 06.03.19
0352019 kurz AJ 04.03.19
0342019 grafické spracovanie v AJ 04.03.19
4500041147 nákup potravín ML 04.03.19
4500041146 havarijné poistenie 04.03.19
4500041141 seminár 1 osoba 04.03.19
4500041140 seminár 1 osoba 04.03.19
4500041137 nákup potravín ML 04.03.19
0332019 upratovacie služby 27.02.19
4500041111 nákup potraviny ML 27.02.19