Preskočiť na obsah

Zástupcovia Národného inšpektorátu práce absolvovali koncom júna pracovnú cestu v španielskom Madride s cieľom nadviazať cezhraničnú spoluprácu so španielskymi kolegami. Cieľom stretnutia  bola výmena skúseností a osvedčených postupov v oblasti fungovania informačných systémov obsahujúcich údaje inšpekcie práce so zameraním na potieranie nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania ako aj problematika BOZP, vrátane možností hodnotenia rizikových oblastí a subjektov, prípravy a výkonu inšpekcie práce a cezhraničnej výmeny informácií počas inšpekcií.

Pracovnú cestu zástupcov Národného inšpektorátu práce podporil Európsky orgán práce (ELA) a uskutočnila sa aj vďaka efektívnej spolupráci národných styčných osôb ELA v SR a Španielsku.

Všetci účastníci stretnutie zhodnotili ako dobrý štart pre budúcu spoluprácu a vytvorenie tradície bilaterálnej výmeny expertov. Rozsah, dostupnosť a kvalita údajov sú kľúčovými prvkami pri akejkoľvek činnosti, ktorú orgány inšpekcie práce vykonávajú. Vzájomná spolupráca bude mať pozitívny vplyv nielen na systém sociálneho zabezpečenia a prácu orgánov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ale predovšetkým na ochranu zamestnancov.

Návšteva slovinských inšpektorov práce na NIP v Košiciach

Začiatkom mája 2022 sa uskutočnila historicky prvá návšteva zástupcov inšpekcie práce Slovinska na Národnom inšpektoráte práce v Košiciach. Cieľom návštevy bola výmena informácií a skúseností v oblasti legislatívy, potierania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, obchodovania s ľuďmi, ale tiež dodržiavania predpisov v oblasti sociálnej legislatívy v doprave.

Návšteva sa uskutočnila pod záštitou Európskeho orgánu práce (ELA), ktorý podporuje vzájomnú pomoc vrátane výmeny expertov, uľahčuje vzájomné vzdelávanie a výmenu informácií a prispieva k budovaniu vzájomnej dôvery, ktorá je dôležitá pre úspešnú každodennú spoluprácu.

Zástupcovi NIP predstavili kompetencie a štruktúru sústavy inšpekcie práce v SR a spoločne so slovinskými kolegami diskutovali o postupoch inšpekcie práce v podmienkach Slovenskej republiky.  Účastníci stretnutia spolu hovorili aj o skúsenostiach slovenskej a slovinskej inšpekcie práce s cezhraničnou spoluprácou, o skúsenostiach so spoluprácou cez IMI systém, ale tiež o skúsenostiach s dohľadom nad podmienkami vysielania zamestnancov, problematike tzv. schránkových spoločností a skúsenostiach z cezhraničnej spolupráce.

Experti zo Slovinska sa taktiež zúčastnili výkonu inšpekcie práce priamo v teréne spolu s inšpektormi práce zo Slovenského inšpektorátu práce z Košíc. Zo záverov stretnutia vyplynula dohoda zorganizovať spoločné výkony inšpekcie práce zamerané na legálne zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín.