Preskočiť na obsah

Kampaň Európskeho orgánu práce – Práva na každú sezónu     #EU4FairWork

ZABEZPEČENIE SPRAVODLIVÝCH A BEZPEČNÝCH PODMIENOK PRE SEZÓNNYCH PRACOVNÍKOV

Každý rok sa až 850 000 občanov EÚ zapojí do sezónnych prác v inej krajine EÚ. Sezónni pracovníci zamestnaní majú nárok na široký súbor práv, ale vzhľadom na dočasný charakter ich práce sú zraniteľnejší voči neistým životným a pracovným podmienkam. Pandémia Covid19 zhoršila podmienky sezónnych pracovníkov a vystavila ich zvýšeným zdravotným rizikám. S cieľom zvýšiť informovanosť sezónnych pracovníkov a zamestnávateľov, ktorí ich zamestnávajú, o existujúcich právach, povinnostiach a poradenských službách, spustil Európsky orgán práce ELA

@european-labour-authority  informačnú kampaň „Práva pre všetky ročné obdobia“ v spolupráci s Európskou komisiou, sieťou EURES, Platformou na boj proti nelegálnej práci, krajín EÚ a sociálnych partnerov.

Navštívte webové sídlo pre viac informácií a pomôžte šíriť osvetu.

ZAMESTNANCI: 

Poznáte ako sezónny pracovník svoje práva v inej krajine EÚ? Čo si máte vo svojej zmluve všímať? Aké bezpečnostné pravidlá platia? Aké dokumenty potrebujete pred vycestovaním? Na koho sa môžete obrátiť, ak sa ocitnete v ťažkostiach?

@european-labour-authority začal kampaň #Rights4AllSeasons s cieľom informovať sezónnych pracovníkov o ich právach a zabezpečiť im spravodlivé zaobchádzanie. Práva nie sú len sezónna záležitosť!

Viac informácií nájdete na facebookovej stránke kampane. Ďalšie užitočné informácie pre zamestnancov o zamestnávaní na Slovensku vrátane informačných letákov ale aj videí môžete nájsť tiež na stránkach OZ Liga za ľudské práva tomto odkaze: Refugee Labour Kit  

ZAMESTNÁVATELIA: 

Viete, čo musíte ako dôveryhodný zamestnávateľ urobiť, aby ste zaručili spravodlivé a bezpečné pracovné podmienky sezónnym pracovníkom z iných krajín EÚ? Aké bezpečnostné pravidlá musíte spĺňať? Koho môžete osloviť, ak potrebujete pomoc? Kampaň @european-labour-authority #Rights4AllSeasons informuje zamestnávateľov o ich povinnostiach a o podpore, ktorú majú k dispozícii, keď najímajú ľudí z celej EÚ.

Viac informácií nájdete na facebookovej stránke kampane. Dôveryhodný zamestnávateľ zamestnáva legálne – overte si, či tak konáte! #Rights4AllSeasons #EU4FairWork @europeanlabourauthority @EU_ELA Ďalšie informácie, vrátane stručného a prehľadného informačného letáku pre zamestnávateľov, ktorý obsahuje informácie o základných podmienkach zamestnávania žiadateľov o azyl, azylantov a cudzincov s doplnkovou ochranou na Slovensku, povinnostiach zamestnávateľa pri ich zamestnávaní, ako aj vzory dokladov, ktoré sú týmto osobám na Slovensku vydávané našimi štátnymi orgánmi, a ktoré často zamestnávatelia nepoznajú, a kontakty na zodpovedné štátne orgány, Ligu za ľudské práva, MIC IOM a Slovenskú humanitnú radu nájdete po kliknutí na tento odkaz. Leták pre zamestnávateľov môžete nájsť taktiež v prílohe tohto článku.