Preskočiť na obsah

Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 8/2023 V. v. sa s účinnosťou od 15. mája 2023 zrušujú všetky doposiaľ platné opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19.

Počnúc dňom 15. mája 2023 teda

  1. osoby personálu zariadení sociálnej starostlivosti pri kontakte s návštevníkmi alebo klientami,
  2. osoby personálu zariadení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri kontakte s návštevníkmi, pacientmi alebo klientami,
  3. návštevníci zariadení podľa bodu a) alebo b),
  4. klienti a pacienti zariadení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,

nie sú povinní mať v priestoroch interiérov budov riadne prekryté horné dýchacie cesty použitím respirátora.

Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 8/2023 V. v. sa zrušuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 35/2022 V. v., ktorá regulovala nosenie respirátorov v období od 13. júna 2022 do 14. mája 2023.