Vyberte svoj inšpektorát

Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Kontrola pevne inštalovaných pracovných prostriedkov a skúšky tvárniacich strojov

Na základe problémov v aplikačnej praxi v súvislosti s kontrolou pevne inštalovaných pracovných prostriedkov a skúškami tvárniacich strojov, Národný inšpektorát práce a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydáva nasledovné stanovisko. Kontrola pevne inštalovaných pracovných prostriedkov (strojov) V zmysle § 4 ods. 1 nariadenia vlády ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci júl 2020

V priebehu mesiaca júl 2020 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Trenčianskom a Banskobystrickom kraji. V tom istom období v roku 2019 došlo k 3 SPÚ. Počas mesiaca júl 2020 ...čítať ďalej

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 z 15. júla 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku, a nariadenie ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci jún 2020

V priebehu mesiaca jún 2020 došlo k 4 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba, veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov a vzdelávanie. Tieto úrazy sa stali v Žilinskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2019 došlo k 5 SPÚ. ...čítať ďalej

Menej administratívy pre zamestnávateľov, rovnaké podmienky pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov

Jedným z viac ako sta vládnych opatrení na zníženie administratívnej záťaže bolo zrušenie, prípadne korekcia niektorých administratívnych povinností pre podnikateľov, napríklad úprava súvisiaca s periodicitou vyhodnocovania koncepcie politiky BOZP. Prax z uplynulých dní však ukazuje, že niektorí zamestnávatelia si toto opatrenie vysvetlili ...čítať ďalej

Horúčavy na pracovisku

Každý rok počas horúčav dochádza na pracoviskách k viacerým prípadom nevoľnosti, alebo ochorení súvisiacich so zvýšenými teplotami. Predchádzaniu týchto prípadov je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť, pretože v extrémnych prípadoch môže prehriatie organizmu spôsobiť aj smrť. Aké zásady treba v práci dodržiavať počas horúčav? ...čítať ďalej

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Zamestnancovi patrí mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce pri vykonávaní vybraných pracovných činností uvedených nižšie, ak tieto pracovné činnosti príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 3. alebo 4. kategórie, a pri ich výkone intenzita pôsobenia faktorov pracovného prostredia napriek vykonaným ...čítať ďalej