Vyberte svoj inšpektorát

Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Pracovná úrazovosť v mesiaci august 2018

V priebehu mesiaca august 2018 došlo k 6 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie, stavebníctvo, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov a dodávka elektriny, plynu a pary a studeného vzduchu. Tieto úrazy sa stali v Žilinskom, Trnavskom a Bratislavskom ...čítať ďalej

Okruhy otázok na ústnu časť skúšky ABT

Národný inšpektorát práce zverejňuje okruh otázok na ústnu časť skúšky autorizovaného bezpečnostného technika. Otázky sú členené do troch okruhov. Z každého okruhu žiadateľ pri skúške odpovedá na jednu otázku. Použité skratky: zákon č. 124/2006 Z. z. - zákon č. 124/2006 Z. z. ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci júl 2018

V priebehu mesiaca júl 2018 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Prešovskom, Banskobystrickom a Bratislavskom kraji. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2017 sa v mesiaci júl stalo 5 SPÚ, t. ...čítať ďalej

„Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“ - seminár v Košiciach

V súvislosti s kampaňou Európskej agentúry pre BOZP (ďalej len „EU-OSHA“) organizuje Národný inšpektorát práce dňa 3. októbra odborný seminár v hoteli Yasmin v Košiciach. Cieľom seminára bude informovať účastníkov o náplni kampane, ozrejmiť princípy chemickej legislatívy v oblasti prevencie a regulácie nebezpečných chemických látok na ...čítať ďalej