Odmeňovanie za sviatok počas mimoriadnej situácie

S veľkonočnými, ako aj májovými sviatkami sa spája množstvo otázok zo strany zamestnávateľov aj zamestnancov, ako odmeňovať ľudí počas týchto sviatočných dní, najmä teraz, keď túto problematiku ovplyvňuje pretrvávajúca situácia súvisiaca s opatreniami proti šíreniu koronavírusu. Na čo majú zamestnanci nárok ...čítať ďalej

Udelenie dočasnej výnimky pre vodičov

Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“) na základe poverenia Krízového štábu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo dňa 31. 03. 2020 týmto v súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 561/2006 udeľuje dočasnú výnimku z uplatňovania ...čítať ďalej

Výchova a vzdelávanie počas mimoriadnej situácie

V súvislosti s problematikou zabezpečenia nevyhnutnej výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce (ďalej „VaVZ“) počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19, Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP") vydáva nasledovné stanovisko: Podľa § 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ...čítať ďalej

Napo v boji proti pandémii COVID-19

V tomto krátkom klipe animovaná postavička Napo zaujíma postoj voči pandémii COVID-19. Jej odkaz miliónom nenahraditeľným zamestnancom, ktorých povaha práce neumožňuje pracovať z domu, je jednoduchý – umývajte si často ruky, aby ste zabránili nevedomému šíreniu vírusu a pomohli zastaviť ...čítať ďalej

Nariadenie inej práce zo strany zamestnávateľa

Na Národný inšpektorát práce prichádzajú pomerne časté otázky ohľadne možnosti zamestnávateľa nariadiť zamestnancom inú prácu v súčasnej mimoriadnej situácii. Ako to teda je? V akých prípadoch môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca na inú prácu? V tejto súvislosti rozlišujeme dve situácie, kedy môže dôjsť k preradeniu ...čítať ďalej

Novinky v nárokoch zamestnancov počas PN a OČR

Tieto informácie sú aktualizáciou informácií už zverejnených Národným inšpektorátom práce počas trvania mimoriadnej situácie a núdzového stavu v niektorých sektoroch, vyhlásených v súvislosti s ochorením COVID-19, v nadväznosti na aktuálnu zmenu legislatívy. Odo dňa 27. marca 2020 je účinná novela zákona č. ...čítať ďalej