Preskočiť na obsah

Akceptovanie elektronickej audiovizuálnej formy výchovy a vzdelávania

Vzhľadom na vysoký počet oznámení subjektov oprávnených na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce (ďalej VaVZ) o doplnení elektronickej audiovizuálnej formy vzdelávania a overovania odborných vedomostí – videokonferencia, videohovor a pod. do vzorových projektov VaVZ počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, Národný inšpektorát ...čítať ďalej

Nárok zamestnancov na stravovanie počas home office

V dôsledku vyhlásenej mimoriadnej situácie z dôvodu šírenia nákazy koronavírusom mnoho zamestnancov vykonáva prácu z domu (tzv. home office). Národný inšpektorát práce v súčasnosti zaznamenal zvýšený počet dotazov týkajúcich sa prípadov, kedy do vyhlásenia mimoriadnej situácie zamestnávatelia zabezpečovali zamestnancom stravovanie formou poskytovania teplého hlavného ...čítať ďalej

Odmeňovanie za sviatok počas mimoriadnej situácie

S veľkonočnými, ako aj májovými sviatkami sa spája množstvo otázok zo strany zamestnávateľov aj zamestnancov, ako odmeňovať ľudí počas týchto sviatočných dní, najmä teraz, keď túto problematiku ovplyvňuje pretrvávajúca situácia súvisiaca s opatreniami proti šíreniu koronavírusu. Na čo majú zamestnanci nárok ...čítať ďalej

Udelenie dočasnej výnimky pre vodičov

Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“) na základe poverenia Krízového štábu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo dňa 31. 03. 2020 týmto v súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 561/2006 udeľuje dočasnú výnimku z uplatňovania ...čítať ďalej

Výchova a vzdelávanie počas mimoriadnej situácie

V súvislosti s problematikou zabezpečenia nevyhnutnej výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce (ďalej „VaVZ“) počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19, Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP") vydáva nasledovné stanovisko: Podľa § 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ...čítať ďalej