Preskočiť na obsah

Približne 70 účastníkov z celého Slovenska sledovalo v piatok dopoludnia online webinár Národného inšpektorátu práce „Kultúra zamestnávania“. Webinár bol venovaný aktuálnym otázkam, ktoré trápia zamestnancov ale i zamestnávateľov, o čom svedčí nielen počet účastníkov, ale tiež diskusia, ktorá sa v závere podujatia rozprúdila. Národný inšpektorát práce predstavil nový program „Zodpovedný zamestnávateľ“, ktorým chce podporiť dobrú prax pri zamestnávaní v rámci Slovenskej republiky. Podrobnosti o programe sú zverejnené na stránkach Národného inšpektorátu práce, zapojiť sa môžu všetci zamestnávatelia, ktorí splnia stanovené kritériá.

Odborníci z Národného inšpektorátu práce účastníkov webinára ďalej informovali o  legislatívnych podmienkach legálneho zamestnávania občanov SR, Európskej únie, ale aj pracovníkov z tzv. tretích krajín, hovorili tiež o aktuálnych problémoch súvisiacich s mimoriadnou situáciou vyvolanou pandémiou ochorenia COVID-19 vo vzťahu k ochrane práv zamestnancov a v neposlednom rade aj o zisteniach inšpekcie práce v oblasti kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

Webinár „Kultúra zamestnávania“ sa konal v závere Európskeho akčného týždňa boja proti nelegálnej práci. Ide o iniciatívu Európskej komisie so snahou zvýšiť v spoločnosti povedomie o probléme nelegálnej, resp. nedeklarovanej práce, ktorá spôsobuje obrovské škody nielen zamestnávateľom ale aj systémom sociálneho zabezpečenia všetkých členských krajín Európskej únie. Podujatie bolo zároveň súčasťou kampane inšpekcie práce „Pracuj legálne, pracuj bezpečne“, ktorú Národný inšpektorát práce rozbehol v januári 2020. Prezentácie jednotlivých prednášajúcich, ktoré odzneli počas webinára nájdete v časti príloha nižšie pod týmto článkom.