Preskočiť na obsah

Predmetom analýzy pracovnej úrazovosti za rok 2021 je rozbor pracovných úrazov, závažných priemyselných havárií a chorôb  z povolania v sledovanom období a porovnanie s rovnakým obdobím predošlého roku v organizáciách podliehajúcich inšpekcii práce.

Tabuľkové prílohy a grafy analyzujú:

  • podiely hlavných skupín zdrojov a príčin na celkovom počte ZPÚ (SPÚ, ŤUZ) a registrovaných pracovných úrazov v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020,
  • podiely hlavných skupín zdrojov na celkovom počte ZPÚ (SPÚ, ŤUZ) v rokoch 2001 – 2021,
  • podiely hlavných skupín zdrojov a príčin na celkovom počte registrovaných pracovných úrazov v rokoch 2011 – 2021.