Preskočiť na obsah

Kontrola pevne inštalovaných pracovných prostriedkov a skúšky tvárniacich strojov

Na základe problémov v aplikačnej praxi v súvislosti s kontrolou pevne inštalovaných pracovných prostriedkov a skúškami tvárniacich strojov, Národný inšpektorát práce a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydáva nasledovné stanovisko. Kontrola pevne inštalovaných pracovných prostriedkov (strojov) V zmysle § 4 ods. 1 nariadenia vlády ...čítať ďalej

Všeobecné informácie

Všeobecné informácie pre kovoobrábacie, drevoobrábacie,  tvárniace, ostatné a špeciálne stroje a zariadenia, ručné mechanické a elektrické náradie ovládacie a kontrolné prvky pracovného prostriedku musia byť viditeľné, identifikovateľné a primerane označené, pracovný prostriedok sa môže uviesť do chodu len úmyselnou činnosťou. ak sa pracovný prostriedok ...čítať ďalej