Pracovná úrazovosť v mesiaci november 2019

V priebehu mesiaca november 2019 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tieto úrazy sa stali v Banskobystrickom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2018 došlo rovnako k 2 SPÚ. Počas ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci október 2019

V priebehu mesiaca október 2019 došlo k 7 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov, priemyselná výroba, stavebníctvo, vzdelávanie a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tieto úrazy sa stali v Žilinskom, Trnavskom a ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci september 2019

V priebehu mesiaca september 2019 došlo k 4 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, doprava a skladovanie a ubytovacie a stravovacie služby. Tieto úrazy sa stali v Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2018 došlo k 3 ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci august 2019

V priebehu mesiaca august 2019 došlo k 4 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tieto úrazy sa stali v Trenčianskom, Nitrianskom a Banskobystrickom. V tom istom období v roku 2018 došlo k 6 SPÚ. Počas mesiaca august 2019 ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci júl 2019

V priebehu mesiaca júl 2019 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, informácie a komunikácia a administratívne a podporné služby. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2018 došlo rovnako k 3 ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci jún 2019

V priebehu mesiaca jún 2019 došlo k 5 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba, poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a stavebníctvo. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2018 došlo k 3 ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci máj 2019

V priebehu mesiaca máj 2019 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov. Tento úraz sa stal v Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2018 došlo k 4 SPÚ. Počas mesiaca máj ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci apríl 2019

V priebehu mesiaca apríl 2019, t. j. v hodnotenom období, nebol evidovaný žiaden závažný pracovný úraz s následkom smrti (ďalej „SPÚ“), čo v porovnaní s rokom 2018, kedy sa v uvedenom období stalo 5 SPÚ vyznieva mimoriadne pozitívne. Počas mesiaca apríl 2019 došlo k 2 ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci marec 2019

V priebehu mesiaca marec 2019 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej „SPÚ“), ktorý zamestnankyňa utrpela pri leteckom nešťastí v zahraničí. Poškodená pracovala v odvetví ostatné činnosti - činnosti mládežníckych organizácií. V tom istom období v roku 2018 došlo k 4 SPÚ. Počas mesiaca marec ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci február 2019

V priebehu mesiaca február 2019 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie, poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom, ...čítať ďalej