Preskočiť na obsah

Pracovná úrazovosť v mesiaci február 2021

V priebehu mesiaca február 2021 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví priemyselná výroba. Tento úraz sa stal v Trnavskom kraji. V tom istom období v roku 2020 došlo k 3 SPÚ. Počas mesiaca február 2021 došlo aj k 3 pracovným ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci január 2021

V priebehu mesiaca január 2021 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom a Trenčianskom kraji. V tom istom období v roku 2020 došlo k 5 SPÚ. Počas mesiaca január 2021 došlo aj k 4 ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci december 2020

V priebehu mesiaca december 2020 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Trenčianskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2019 došlo rovnako k 3 SPÚ. Počas mesiaca ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci november 2020

V priebehu mesiaca november 2020 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Nitrianskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2019 došlo k 1 SPÚ. Počas mesiaca november 2020 došlo ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci október 2020

V priebehu mesiaca október 2020 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2019 došlo k 5 SPÚ. Počas mesiaca október 2020 došlo aj ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci september 2020

V priebehu mesiaca september 2020 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba, poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a odborné, vedecké a technické činnosti. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom,  Trnavskom a Žilinskom kraji. V tom istom období v roku ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci august 2020

V priebehu mesiaca august 2020 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2019 došlo k 4 SPÚ. ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci júl 2020

V priebehu mesiaca júl 2020 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Trenčianskom a Banskobystrickom kraji. V tom istom období v roku 2019 došlo k 3 SPÚ. Počas mesiaca júl 2020 ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci jún 2020

V priebehu mesiaca jún 2020 došlo k 4 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba, veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov a vzdelávanie. Tieto úrazy sa stali v Žilinskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2019 došlo k 5 SPÚ. ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci máj 2020

V priebehu mesiaca máj 2020 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo a finančné a poisťovacie činnosti. Tieto úrazy sa stali v Trenčianskom a Nitrianskom kraji. V tom istom období v roku 2019 došlo k 1 SPÚ. Počas mesiaca ...čítať ďalej