Preskočiť na obsah

Pracovná úrazovosť v mesiaci september 2023

V priebehu mesiaca september 2023 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Nitrianskom, Žilinskom a Košickom kraji. V tom istom období ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci júl 2023

V priebehu mesiaca júl 2023, t. j. v hodnotenom období nebol evidovaný žiaden závažný pracovný úraz s následkom smrti (ďalej „SPÚ“). V tom istom období v roku 2022 došlo k 2 SPÚ. Počas mesiaca júl 2023 došlo aj k 6 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví priemyselná ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci december 2023

V priebehu mesiaca december 2023 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví doprava a skladovanie. Tento úraz sa stal v Trnavskom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo rovnako ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci november 2023

V priebehu mesiaca november 2023 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie a dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov. Tieto úrazy sa ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci október 2023

V priebehu mesiaca október 2023 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tento úraz sa stal v Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo k 2 SPÚ. Počas mesiaca október 2023 došlo aj k ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci august 2023

V priebehu mesiaca august2023 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, priemyselná výroba a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tieto úrazy sa stali v Nitrianskom a Žilinskom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo k 1 SPÚ. Počas mesiaca august2023 ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci jún 2023

V priebehu mesiaca jún 2023 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, priemyselná výroba a dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby, odstraňovania odpadov. ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci máj 2023

V priebehu mesiaca máj 2023 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví ostatné špecializované stavebné práce a oprava a údržba motorových vozidiel. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom a Banskobystrickom kraji. ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci apríl 2023

V priebehu mesiaca apríl 2023, t. j. v hodnotenom období nebol evidovaný žiaden závažný pracovný úraz s následkom smrti (ďalej „SPÚ“). V tom istom období v roku 2022 došlo k 2 SPÚ.Počas mesiaca apríl 2023 došlo aj k 5 pracovným ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci marec 2023

V priebehu mesiaca marec 2023 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a stavebníctvo. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom a Trenčianskom kraji. V tom istom období ...čítať ďalej