Preskočiť na obsah

Pracovná úrazovosť v mesiaci september 2023

V priebehu mesiaca september 2023 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Nitrianskom, Žilinskom a Košickom kraji. V tom istom období ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci júl 2023

V priebehu mesiaca júl 2023, t. j. v hodnotenom období nebol evidovaný žiaden závažný pracovný úraz s následkom smrti (ďalej „SPÚ“). V tom istom období v roku 2022 došlo k 2 SPÚ. Počas mesiaca júl 2023 došlo aj k 6 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví priemyselná ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci apríl 2024

V priebehu mesiaca apríl 2024 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví priemyselná výroba. Tento úraz sa stal v Nitrianskom kraji. V tom istom období v roku 2023 nedošlo ani k jednému SPÚ. Počas mesiaca apríl 2024 došlo aj k ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci marec 2024

V priebehu mesiaca marec 2024 došlo k 4 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba, doprava a skladovanie a poľnohospodárstvo, lesníctvo a  rybolov. Tieto úrazy sa stali v Nitrianskom, Prešovskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2023 došlo ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci február 2024

V priebehu mesiaca február 2024 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov, ubytovacie a stravovacie služby a zdravotníctvo a sociálna pomoc. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom a Nitrianskom kraji. V tom istom období ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci január 2024

V priebehu mesiaca január 2024 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví priemyselná výroba. Tento úraz sa stal v Banskobystrickom kraji. V tom istom období v roku 2023 došlo tiež k 1 SPÚ. Počas mesiaca január 2024 došlo aj k 6 ...čítať ďalej

Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2023

Predmetom analýzy pracovnej úrazovosti za rok 2023 je rozbor pracovných úrazov, závažných priemyselných havárií a chorôb  z povolania v sledovanom období a porovnanie s rovnakým obdobím predošlého roku v organizáciách podliehajúcich inšpekcii práce. Tabuľkové prílohy a grafy analyzujú: podiely hlavných ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci december 2023

V priebehu mesiaca december 2023 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví doprava a skladovanie. Tento úraz sa stal v Trnavskom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo rovnako ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci november 2023

V priebehu mesiaca november 2023 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie a dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov. Tieto úrazy sa ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci október 2023

V priebehu mesiaca október 2023 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tento úraz sa stal v Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo k 2 SPÚ. Počas mesiaca október 2023 došlo aj k ...čítať ďalej