Pracovná úrazovosť v mesiaci február 2019

V priebehu mesiaca február 2019 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie, poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom, ...čítať ďalej

Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2018

Predmetom analýzy pracovnej úrazovosti za rok 2018 je rozbor pracovných úrazov, závažných priemyselných havárií a chorôb z povolania v sledovanom období a porovnanie s rovnakým obdobím predošlého roku v organizáciách podliehajúcich inšpekcii práce. Tabuľkové prílohy a grafy analyzujú: podiely hlavných ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci január 2019

V priebehu mesiaca január 2019 došlo k jednému závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví stavebníctvo. Tento úraz sa stal v Žilinskom kraji. V tom istom období v roku 2018 nedošlo k žiadnemu SPÚ. Počas mesiaca január 2019 došlo aj 5 pracovným úrazom s ťažkou ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci december 2018

V priebehu mesiaca december 2018, t. j. v hodnotenom období nebol evidovaný žiaden závažný pracovný úraz s následkom smrti (ďalej „SPÚ“), čo v porovnaní s rokom 2017, kedy sa v uvedenom období stali 2 SPÚ, vyznieva mimoriadne pozitívne. Pokles pracovnej úrazovosti v uvedenom období potvrdzujú ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci november 2018

V priebehu mesiaca november 2018 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo. Tieto úrazy sa stali v Nitrianskom a Žilinskom kraji. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2017 sa v mesiaci november stali rovnako 2 SPÚ. Počas mesiaca november 2018 ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci október 2018

V priebehu mesiaca október 2018 došlo k 5 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba, stavebníctvo, dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov a administratívne a podporné služby. Tieto úrazy sa stali v Banskobystrickom, ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci september 2018

V priebehu mesiaca september 2018 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov a priemyselná výroba. Tieto úrazy sa stali v Košickom, Prešovskom a Trenčianskom kraji. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2017 sa v mesiaci september rovnako, ako ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci august 2018

V priebehu mesiaca august 2018 došlo k 6 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie, stavebníctvo, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov a dodávka elektriny, plynu a pary a studeného vzduchu. Tieto úrazy sa stali v Žilinskom, Trnavskom a Bratislavskom ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci júl 2018

V priebehu mesiaca júl 2018 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Prešovskom, Banskobystrickom a Bratislavskom kraji. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2017 sa v mesiaci júl stalo 5 SPÚ, t. ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci jún 2018

V priebehu mesiaca jún 2018 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba, veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tieto úrazy sa stali v Banskobystrickom, Žilinskom a Bratislavskom kraji. Pre porovnanie uvádzame, ...čítať ďalej