Školenia vodičov "referentských" vozidiel

Súčasná legislatíva nepozná pojem riadenie motorového vozidla referentským spôsobom. Používaním v bežnej praxi sa tento pojem všeobecne zaužíval. V zmysle ustanovení § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení ...čítať ďalej