Preskočiť na obsah

Rozdelenie technických zariadení zdvíhacích

Rozdelenie technických zariadení zdvíhacích v zmysle prílohy č. 1 časť II. vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A podľa druhu sú:a) žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a ...čítať ďalej

Zvýšenie bezpečnosti prevádzkovaných výťahov s cieľom dosiahnuť úroveň bezpečnosti, aká je pri novo inštalovaných výťahoch.

Predmetom STN EN 81 - 80: Október 2004. Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Jestvujúce výťahy. Časť 80: Pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti v jestvujúcich výťahoch určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov (ďalej „norma“), je opis pravidiel na zvýšenie bezpečnosti jestvujúcich ...čítať ďalej