Preskočiť na obsah

Upozornenie na nebezpečný výrobok LPG fľaše

Národný inšpektorát práce upozorňuje, že na trh boli uvedené nebezpečné fľaše na LPG (5 kg a 10 kg). Ide o prenosné fľaše na LPG (typ výrobku Compolite Scandinavia CS) vyrobené z plastu vystuženého sklenenými vláknami. V súvislosti s ich používaním bolo zaznamenaných 6 udalostí. ...čítať ďalej

Vyhlásenie o zhode ES určeného výrobku

V členských štátoch Európskej únie vydaním vyhlásenia o zhode ES výrobca preberá zodpovednosť za súlad určeného výrobku so stanovenými požiadavkami. Keďže ide o rozhodujúci doklad pre spotrebiteľa, inšpekcia práce ako orgán dohľadu podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii ...čítať ďalej