Kabotáž

Vykonávanie vnútroštátnej cestnej dopravy v inom štáte ako je štát sídla dopravcu sa označuje pojmom kabotáž. Kabotáž dopravca nemôže vykonávať bez osobitných povolení. Výnimkou je vykonávanie kabotáže v rámci členských krajín EÚ. Podľa článku 71 Zmluvy Európskeho Spoločenstva každý dopravca, ktorý ...čítať ďalej