Preskočiť na obsah

Výsledky výkonov dohľadu nad trhom v rokoch 2020 až 2022 (do 30. 09. 2022) podľa skupín určených výrobkov sú uvedené v nasledovných tabuľkách.

Elektrické zariadenia určené na používanie v rámci určitých limitov napätia:

Nedostatok / Rok202020212022
EZ – vyhlásenia o zhode300285177
EZ – návod slov. jazyk824420
EZ – značka zhody544944
EZ – vlastn. – bezpečnosť092
EZ – spôsob posudzovania zhody (modul)575032
Spolu493437275

Tlakové zariadenia, jednoduché tlakové nádoby a prepravovateľné tlakové zariadenia:

Nedostatok / Rok202020212022
TZ – vyhlásenia o zhode414227
TZ – návod slov. jazyk20910
TZ – značka zhody046
TZ – vlastn. – bezpečnosť1200
TZ – spôsob posudzovania zhody (modul)000
Spolu625743

Zdvíhacie zariadenia (výťahy, bezpečnostné častí do výťahov a vleky):

Nedostatok / Rok202020212022
ZZ – vyhlásenia o zhode44307
ZZ – návod slov. jazyk4101
ZZ – značka zhody1565
ZZ – vlastn. bezpečnosť6587
ZZ – spôsob posudzovania zhody (modul)301
Spolu1315421

Plynové zariadenia (spotrebiče spaľujúce plynné palivá):

Nedostatok / Rok202020212022
PZ – vyhlásenia o zhode331910
PZ – návod slov. jazyk452
PZ – značka zhody021
PZ – vlastn. bezpečnosť130
PZ – spôsob posudzovania zhody (modul)000
Spolu382913

Stroje (strojové zariadenia):

Nedostatok / Rok202020212022
Stroje – vyhlásenia o zhode749053
Stroje – návod slov. jazyk463223
Stroje – značka zhody141519
Stroje – vlastn. – bezpečnosť432523
Stroje – soôsob posudzovania zhody (modul)120
Spolu178164118

V nasledujúcej tabuľke je uvedený počet výkonov trhového dohľadu vykonanom
inšpektorátmi práce v jednotlivých krajoch za obdobie rokov 2020 až 2022:

ROK/IPIP BAIP TTIP TNIP NRIP ZAIP BBIP POIP KESPOLU
202013143376288464826714762384992
202110703066587833597224291674494
2022x)5022223175032365012641282673

Ad x) Počet výkonov od 01. 01. 2022 do 30. 09. 2022