Preskočiť na obsah

Pri výkone trhového dohľadu bolo inšpekciou práce v roku 2016 zistených celkovo 811 nedostatkov, čo predstavuje oproti roku 2015 pokles o 14,99 %. Najviac nedostatkov súviselo s „ES vyhlásením o zhode“, s označením zariadení údajmi o výrobcovi a o výrobku a s označením značkou CE. Boli zistené aj nedostatky súvisiace s postupom posúdenia zhody so všetkými bezpečnostno-technickými vlastnosťami, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú. Nedostatky boli zistené aj u výrobcov strojov, ktorý vyrábajú jednoúčelové stroje, väčšinou len jeden kus pre svoju vlastnú potrebu.