Preskočiť na obsah

BOZP na strechách

Pád zo strechy často končí smrťou. Pády zo strechy sú častou príčinou závažných pracovných úrazov v stavebníctve, pričom každý tretí takýto úraz končí smrťou!  Mnohým úrazom sa však dá predísť, ak pochopíme hroziace riziká a urobíme všetko pre to, aby ...čítať ďalej

Európsky týždeň BOZP 2022

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci si každoročne pripomíname v 43. kalendárnom týždni. Inšpekcia práce pre vás pri tejto príležitosti pripravila množstvo aktivít, seminárov, webinárov a stretnutí v rámci "Dní otvorených dverí".  Pozrite si a zdieľajte naše video ...čítať ďalej

BOZP v stavebníctve

Stavebníctvo je jedným z odvetví, v ktorých najčastejšie dochádza k pracovným úrazom. Stavební robotníci v porovnaní s inými povolaniami majú až trojnásobne vyššiu šancu, že utrpia pracovný úraz. Aj preto sa inšpekcia práce pravidelne zameriava na výkon kontrol dodržiavania predpisov ...čítať ďalej

Sociálna legislatíva v doprave

Úlohou inšpekcie práce je okrem dozoru nad dodržiavaním predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci aj dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov a sociálnej legislatívy v doprave. To zahŕňa aj kontroly na pracoviskách dopravných podnikov a v spolupráci s Políciou ...čítať ďalej