Preskočiť na obsah

Stavebníctvo je jedným z odvetví, v ktorých najčastejšie dochádza k pracovným úrazom. Stavební robotníci v porovnaní s inými povolaniami majú až trojnásobne vyššiu šancu, že utrpia pracovný úraz. Aj preto sa inšpekcia práce pravidelne zameriava na výkon kontrol dodržiavania predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na staveniskách.

Pozrite si naše video k tejto dôležitej téme :