Preskočiť na obsah

„Pracovná skupina SLIC pre chemické faktory“, v ktorej boli aj zamestnanci NIP, vypracovala príručky určené malým a stredným subjektom (s počtom zamestnancov do 50). Cieľom týchto príručiek je pomôcť implementovať do praxe požiadavky predpisov v oblasti nebezpečných chemických faktorov, medzi ktoré patrí aj napríklad múka, či prach z tvrdého dreva. Boli vybrané 4 sektory, ktoré sa nezaoberajú typicky chemickou výrobou a to: priemyselné a suché čistenie, spracovanie dreva a výroba nábytku, opravne motorových vozidiel a pekárne. V príručkách nájdete chemické faktory, ktoré sú typické pri vykonávaní prác vo vymenovaných sektoroch a tiež činnosti, ktoré sú z hľadiska ohrozovania zdravia v týchto odvetviach typické.

SLIC – Výbor vedúcich pracovníkov inšpekcie je zastrešujúcou organizáciou združujúcou inšpektoráty práce v rôznych členských štátoch Európskych spoločenstiev. SLIC v spolupráci s Európskou komisiou zaisťuje účinné a jednotné uplatňovanie práva spoločnosti vo vzťahu k zdraviu a bezpečnosti pri práci. Výbor tiež analyzuje hlavné problémy v rámci monitoringu uplatňovania legislatívy v tejto oblasti.