Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce upozorňuje na nebezpečný profesionálny výrobok  – CNC frézovacie centrum značky MINIMILL, výrobné číslo 1161804, rok výroby 2019, výrobca HAAS AUTOMATION, Inc, USA. Dovozcom zariadenia na trh EÚ je firma Haas Automation Inc. (European Headquarters), Belgicko.

Tento nebezpečný výrobok bol identifikovaný v prevádzke na Slovensku a na základe zistení slovenského orgánu dohľadu tento určený výrobok nespĺňa základné požiadavky a požiadavky ustanovené technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody. Bolo zistených viacero nedostatkov týkajúcich sa bezpečnosti tohto stroja. Napríklad elektrické časti stroja nespĺňajú požiadavky súvisiacich noriem. Následkom toho nemusí byť zabezpečené vypnutie nebezpečných pohybov stroja.

V prípade, že sa na vašich prevádzkach vyskytuje dané CNC frézovacie centrum, je potrebné ho vrátiť vášmu dodávateľovi s tým, že uvediete, že ide o určený výrobok, na ktorý bolo distribútorom prijaté dobrovoľné opatrenie – späťvzatie od používateľa.

Považujeme za vhodné oznámiť túto skutočnosť na miestny inšpektorát práce, prípadne priamo na Národný inšpektorát práce.