Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce upozorňuje na nebezpečný laserový gravírovací stroj, vyrobený v Číne od výrobcu Ying Hua International GmbH, YUCHENG Logistik GmbH, konkrétne:

  • typ/číslo modelu: 960-100W, čiarový kód: 7669231753586 
  • typ/číslo modelu: 7050-80W, čiarový kód: 7426621772509  
  • Typ/číslo modelu: KH5030, čiarový kód: 7669231752909   
  • typ/číslo modelu: KH1490, čiarový kód: 7426621772486
  • typ/číslo modelu: KH7050-60W, čiarový kód: 7426621772523
  • typ/číslo modelu:KH7050-60W , čiarový kód: 7909991946256
  • typ/číslo modelu: 5030-50W, čiarový kód: 7669231753579
  • typ/číslo modelu: 20WFTDBJ, čiarový kód: 7669231752886

Na základe nemeckých orgánov dohľadu tieto gravírovacie stroje môžu pri ich používaní spôsobiť poškodenie zraku tým, že nespĺňajú požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady č.  2006/42/ES o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES.

Informácia o týchto nebezpečných výrobkoch bola európskym orgánom trhového dohľadu sprístupnená prostredníctvom európskeho informačného systému RAPEX.

V prípade, že sa na vašich prevádzkach vyskytujú tieto laserové gravírovacie stroje, je potrebné ich vrátiť vášmu dodávateľovi s tým, že uvediete, že ide o výrobky, ktorých predaj bol zastavený a mali byť stiahnuté od konečných užívateľov. Tieto určené výrobky sa predávajú aj cez online obchody.

Považujeme za vhodné oznámiť túto skutočnosť na miestny inšpektorát práce, prípadne priamo na Národný inšpektorát práce. Inšpektoráty práce ako orgány trhového dohľadu sú oprávnené stiahnuť nebezpečné výrobky zo slovenského trhu, respektíve nariadiť ich späťvzatie.