Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce upozorňuje na nebezpečné pílové kotúče značky Drillpro, identifikačné čísla: 1385981, 1441967, 1311538, 1442964, ktoré mohli byť uvedené aj na slovenský trh.

Na základe orgánov dohľadu v Dánsku môžu tieto pílové kotúče spôsobiť poranenie a porezanie ich užívateľa tým, že pri rezaní dreva pri spätnom ráze užívateľ stratí kontrolu nad uhlovou brúskou a poraní si hlavu, nohy, ruky alebo prsty.

Pílové kotúče nespĺňajú požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady č.  2006/42/ES o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES a nevyhovujú požiadavkám EN 62841 a EN 60745. Pílové kotúče nemajú označenie CE a ani k nim nie je dodané vyhlásenie o zhode. Tieto nebezpečné výrobky sa predávajú aj v online obchode (www.bangggod.com).

Informácia o týchto nebezpečných výrobkoch bola európskym orgánom trhového dohľadu sprístupnená prostredníctvom európskeho informačného systému RAPEX.

V prípade, že sa na vašich prevádzkach vyskytujú tieto pílové kotúče, je potrebné ich vrátiť vášmu dodávateľovi s tým, že uvediete, že ide o výrobky, ktoré mali byť stiahnuté od konečných užívateľov na európskeho trhu.

Považujeme za vhodné oznámiť túto skutočnosť na miestny inšpektorát práce, prípadne priamo na Národný inšpektorát práce. Inšpektoráty práce ako orgány trhového dohľadu sú oprávnené stiahnuť nebezpečné výrobky zo slovenského trhu, respektíve nariadiť ich späťvzatie.