Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca august 2021 došlo k 4 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie, dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, verejná správa a obrany, povinné sociálne zabezpečenie a administratívne a podporné služby. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji. V tom istom období v roku 2020 došlo k 2 SPÚ.

Počas mesiaca august 2021 došlo aj k 11 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví priemyselná výroba. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2020 sa v mesiaci august stali 4 pracovné úrazy s ŤUZ. V mesiaci august 2021 došlo tiež k 522 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca august 2020 došlo k 618 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 15,53 % v roku 2021.