Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca december 2020 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Trenčianskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2019 došlo rovnako k 3 SPÚ.

Počas mesiaca december 2020 sa nedošlo ani k jednému pracovnému úrazu s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“). Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2019 sa v mesiaci december stali 4 pracovné úrazy s ŤUZ.

V mesiaci december 2020 došlo tiež k 490 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca december v roku 2019 došlo k 577 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 15,08 % v roku 2020.