Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca december 2021 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví doprava a skladovanie. Tento úraz sa stal v Žilinskom kraji. V tom istom období v roku 2020 došlo k 2 SPÚ.

Počas mesiaca december 2021 došlo aj k 6 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2020 sa v mesiaci december stal 1 pracovný úraz s ŤUZ.

V mesiaci december 2021 došlo tiež k 525 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca december 2020 došlo k 512 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 2,54 % v roku 2021.