Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca február 2021 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví priemyselná výroba. Tento úraz sa stal v Trnavskom kraji. V tom istom období v roku 2020 došlo k 3 SPÚ.

Počas mesiaca február 2021 došlo aj k 3 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“), najviac v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2020 sa v mesiaci február stali 2 pracovné úrazy s ŤUZ.

V mesiaci február 2021 došlo tiež k 537 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca február 2020 došlo k 697 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 22,96 % v roku 2021.