Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca január 2021 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom a Trenčianskom kraji. V tom istom období v roku 2020 došlo k 5 SPÚ.

Počas mesiaca január 2021 došlo aj k 4 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“), najviac v odvetví priemyselná výroba. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2020 sa v mesiaci január stalo 7 pracovných úrazov s ŤUZ.

V mesiaci január 2021  došlo tiež k 599 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca január 2020 došlo k 865 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 30,75 % v roku 2021.