Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca január 2022 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie, poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie. Tieto úrazy sa stali v Banskobystrickom a Prešovskom kraji v tom istom období v roku 2021 došlo k 2 SPÚ.

Počas mesiaca január 2022 došlo aj k 2 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví priemyselná výroba a dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2021 sa v mesiaci január stalo 5 pracovných úrazov s ŤUZ.

V mesiaci január 2022 došlo tiež k 582 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca január 2021 došlo k 617 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 5,67 % v roku 2022.