Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca júl 2021 došlo k 4 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie, dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov, poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a informácie a komunikácia. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom, Banskobystrickom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2020 došlo k 2 SPÚ.

Počas mesiaca júl 2021 došlo aj k 3 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví doprava a skladovanie. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2020 sa v mesiaci júl stalo 5 pracovných úrazov s ŤUZ.

V mesiaci júl 2021 došlo tiež k 548 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca júl 2020 došlo k 651 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 15,82 % v roku 2021.