Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca jún 2021 došlo k 6 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba, stavebníctvo, doprava a skladovanie a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom, Banskobystrickom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2020 došlo k 4 SPÚ.

Počas mesiaca jún 2021 došlo aj k 9 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví priemyselná výroba. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2020 sa v mesiaci jún stalo 7 pracovných úrazov s ŤUZ.

V mesiaci jún 2021 došlo tiež k 722 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca jún 2020 došlo k 673 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 7,28 % v roku 2021.