Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca marec 2021 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a administratívne a podporné služby. Tieto úrazy sa stali v Prešovskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2020 došlo k 2 SPÚ.

Počas mesiaca marec 2021 došlo aj k 3 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“), najviac v odvetví administratívne a podporné služby. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2020 sa v mesiaci marec stali 4 pracovné úrazy s ŤUZ.

V mesiaci marec 2021 došlo tiež k 566 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca marec 2020 došlo k 598 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 5,35 % v roku 2021.