Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca marec 2022 došlo k 4 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, doprava a skladovanie a ubytovacie a stravovacie služby. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom, Prešovskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo k 2 SPÚ.

Počas mesiaca marec 2022 došlo aj k 10 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví stavebníctvo. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2021 sa v mesiaci marec stali 3 pracovné úrazy s ŤUZ.

V mesiaci marec 2022 došlo tiež k 552 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca marec 2021 došlo k 650 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 15,08 % v roku 2022.