Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca november 2020 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Nitrianskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2019 došlo k 1 SPÚ.

Počas mesiaca november 2020 došlo aj k 1 pracovnému úrazu s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“), v odvetví veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2019 sa v mesiaci november stali 3 pracovné úrazy s ŤUZ.

V mesiaci november 2020 došlo tiež k 655 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca november v roku 2019 došlo k 771 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 15,05 % v roku 2020.