Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca november 2021 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji. V tom istom období v roku 2020 došlo rovnako k 2 SPÚ.

V priebehu mesiaca november 2021, t. j. v hodnotenom období nebol evidovaný žiaden závažný pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“). Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2020 sa v mesiaci november stali 3 pracovné úrazy s ŤUZ.

V mesiaci november 2021 došlo tiež k 412 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca november 2020 došlo k 664 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 37,95 % v roku 2021.