Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca október 2020 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2019 došlo k 5 SPÚ.

Počas mesiaca október 2020 došlo aj k 4 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“), najviac v odvetví zdravotníctvo a sociálna pomoc. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2019 sa v mesiaci október stalo 9 pracovných úrazov s ŤUZ.

V mesiaci október 2020 došlo tiež k 712 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca október v roku 2019 došlo k 856 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 16,82 % v roku 2020.