Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca október 2021 došlo k 5 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, doprava a skladovanie a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom, Nitrianskom, Žilinskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2020 došlo k 3 SPÚ.

Počas mesiaca október 2021 došlo aj k 2 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví priemyselná výroba. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2020 sa v mesiaci október stali 4 pracovné úrazy s ŤUZ.

V mesiaci október 2021 došlo tiež k 618 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca október 2020 došlo k 715 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 13,57 % v roku 2021.