Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca október2022 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Prešovskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo k 6 SPÚ.

Počas mesiaca október2022 došlo aj k 6 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví priemyselná výroba a veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2021 sa v mesiaci október stalo 5 pracovných úrazov s ŤUZ.

V mesiaci október2022 došlo tiež k 605 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca október2021 došlo k 733 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 17,46 % v roku 2022.