Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca september 2020 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba, poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a odborné, vedecké a technické činnosti. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom,  Trnavskom a Žilinskom kraji. V tom istom období v roku 2019 došlo rovnako k 3 SPÚ.

Počas mesiaca september 2020 došlo aj k 5 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“), najviac v odvetví priemyselná výroba. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2019 sa v mesiaci september stali 3 pracovné úrazy s ŤUZ.

V mesiaci september 2020 došlo tiež k 712 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca september v roku 2019 došlo k 848 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 16,04 % v roku 2020.