Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca september 2021 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba, stavebníctvo a veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2020 došlo rovnako k 3 SPÚ.

Počas mesiaca september 2021 došlo aj k 5 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví stavebníctvo. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2020 sa v mesiaci september stalo rovnako 5 pracovných úrazov s ŤUZ.

V mesiaci september 2021 došlo tiež k 536 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca september 2020 došlo k 712 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 24,72 % v roku 2021.